تنوع زیستی و طبیعت تنوع زیستی به معنای قابلیت تمایز بین ارگانیسم های زنده از هر منبع شامل اکوسیستم های زمینی، دریایی و اکوسیستم های آبزی، همچنین شامل ترکیبات اکولوژی که بخشی از اکوسیستم ها را تشکیل می دهند، می باشد. تنوع زیستی علاوه بر آنکه نیازهای ضروری و اولیه انسان ها را نظیر خوراک، پوشاک و مسکن فراهم می آورد، سلامت و شادابی روح و جسم، رونق اقتصادی و پیشرفت روزافزون و همه جانبه ما را نیز تضمین می کند. روند رو به رشد تهدید این گنجینه حیات سیاست مداران و متفکران را به توجه بیش از پیش به این مقوله معطوف داشته است. http://biodiversity.mihanblog.com 2020-06-03T00:54:07+01:00 text/html 2018-06-13T08:04:09+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم معرفی سایت Normative Biodiversity Metric یا (NBM) http://biodiversity.mihanblog.com/post/91 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 15.4pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/i6567_Capture.jpg" alt=""></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 15.4pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" style=""><span lang="FA" style="">این سایت اقدام به ارائه نقشه های شاخص تنوع زیستی مناطق (</span><span dir="LTR" style="">NBM</span><span lang="FA" style="">) نموده است که نشانگر تقریبی اهمیت تنوع زیستی مناطق مختلف زمین است. این محاسبه با ترکیب اطلاعات در مورد تنوع اکوسیستم ها و غنای گونه ای پستانداران، خزندگان، پرندگان و دوزیستان بدست آمده است. </span></font></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 15.4pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <p dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2">بر اساس راهنمای نقشهt مناطق سرزمینی قرمز دارای ارزش تنوع زیستی کم بوده و به ترتیب تا به مناطق آبی نشان دهنده مناطق با ارزش بالای زیستی را نشان می دهد. </font></span></p> <p dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" style=""><span lang="FA">هر فردی می تواند ضمن ثبت نام در سایت اقدام به ایجاد پلی گون در مناطق دلخواه جهت بررسی ارزش تنوع زیستی مناطق مورد نظر نماید. همچنین می توان از منوی </span><span dir="LTR">Select Map Style</span><span lang="FA"> نوع نقشه، و از منوی </span><span dir="LTR">Display Groups</span> <span lang="FA">در دو گروه نقشه تنوع زیستی و پوشش گیاهی اقدام به انتخاب و مشاهده لایه های مورد نظر نمود. همچنین با ابزار نقاشی در گوشه سمت چپ صفحه، به شما اجازه می دهد تا نقاط مورد علاقه &nbsp;را ثبت، ویرایش و ذخیره نمایید. شما برای ذخیره سازی نقاط مورد نظر برای استفاده در آینده یک حساب کاربری نیاز خواهید داشت.</span></font></p> <p dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" style=""><span lang="FA" style="">همچنین در صفحه کاربری (</span><a href="https://sso.ecometrica.com/login" style=""><span dir="LTR">https://sso.ecometrica.com/login</span></a><span lang="FA" style="">) به محض ورود می توانید به بیش از صدها پلت فرم نقشه در زمینه های مختلف دسترسی داشته باشید.&nbsp;</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" style=""><span lang="FA" style="">آدرس سایت:</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><a href="https://nbm.ourecosystem.com/interface" target="" title=""><p dir="RTL"></p></a></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><a href="https://nbm.ourecosystem.com/interface" target="_blank" title=""><font color="#ff0000" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;">https://nbm.ourecosystem.com/interface</font></a></p></h3> text/html 2018-05-22T07:27:09+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم تنوع زیستی، تهدید یا تکامل؟ http://biodiversity.mihanblog.com/post/90 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Ci2Q6/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-05-22T07:25:41+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم تنوع زیستی، نقش، اهمیت، کارکردها و تهدیدات http://biodiversity.mihanblog.com/post/89 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/s51Ye/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-05-22T04:23:32+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم گرامیداشت ۲۵ سال اقدام برای حفظ تنوع زیستی http://biodiversity.mihanblog.com/post/88 <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="">سازمان ملل متحد روز ۲۲ می را جهت افزایش آگاهی عموم و بالا بردن سطح درک مردم نسبت به مسائل مربوط به تنوع زیستی، ارزش‌های آن و گام هایی که می توانند در جهت حفظ این گنجینه گرانقدر بردارند، به عنوان روز جهانی تنوع زیستی اعلام کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 1px;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="">در همین راستا دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی از کشورهای عضو درخواست کرده است تا در روز جهانی تنوع زیستی سال ۲۰۱۸ میلادی (برابر با اول خرداد ۱۳۹۷)، ۲۵ امین سالگرد اجرایی شدن کنوانسیون را گرامی دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b style=""><span lang="FA" style=""><font size="2">شعار &nbsp;روز جهانی تنوع زیستی برای سال ۲۰۱۸ بدین شرح اعلام شده است:&nbsp;</font></span></b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin-top: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 1px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; word-spacing: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc0000">"Celebrating 25 Years of Action for Biodiversity"<br style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl;"></font></span></span></p><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; word-spacing: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; word-spacing: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/l7252_cbd25-logo-fa-print_Khabar.jpg" alt=""></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; word-spacing: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></span></div><p dir="RTL" style="text-align: center; margin-top: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b style=""><span lang="FA" style=""><font size="2">«</font><font size="3" color="#006600">گرامیداشت ۲۵ سال اقدام برای حفظ تنوع زیستی</font><font size="2">»</font></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="">این شعار و لوگو با این هدف برگزیده شده است تا پیشرفت هایی راکه در سطح ملی و جهانی در راستای دستیابی به اهداف تنوع زیستی به دست آمده است، پررنگ‌تر نماید و از &nbsp;دوست داران و فعالان محیط زیست در سراسر جهان دعوت نماید تا با برنامه‌های متنوع به استقبال این رویداد ارزشمند رفته و اقداماتی را که از ابتدا تاکنون در راستای اهداف مذکور انجام گرفته است گرامی دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 1px;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="">کنوانسیون تنوع زیستی در ژوئن سال ۱۹۹۲ امضاء و در سال ۱۹۹۳ برای کشورهای عضو لازم الاجرا شد. تاکنون اعضای متعاهد به این کنوانسیون ۱۹۶ کشور می‌باشد. این پیمان بین‌الدولی طیف وسیعی از موضوعات مربوط به تنوع زیستی را دربر می‌گیرد و اهداف سه گانه آن: حفاظت از تنوع زیستی، &nbsp;استفاده پایدار از منابع و تسهیم عادلانه منافع است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 1px;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="">کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون الحاق مورخ ۶/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان و ابلاغیه ریاست محترم جمهور به عضویت این کنوانسیون درآمده و طبق این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مرجع ملی کنوانسیون در ایران تعیین شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 1px;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="">این کنوانسیون دارای دو پروتکل الحاقی ناگویا در زمینه تسهیم عادلانه منافع و کارتاهینا در موضوعات مربوط به ایمنی زیستی است&nbsp;و دبیرخانه کنوانسیون در محل معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست واقع است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> text/html 2018-03-28T08:18:20+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم گزارش جهانی کاهش تنوع‌زیستی، ۲۰۱۸- IPBES http://biodiversity.mihanblog.com/post/87 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b style=""><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">در تمام قاره‌ها، طبیعت و رفاه انسان در معرض خطر قرار گرفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">کارشناسان جهانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;IPBES&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">هشدار دادند که کاهش مداوم حیات‌وحش، شرایط زندگی بشر را تهدید می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR" style=""></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/w032821_IMG_0892.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">در همه جای این سیاره، کاهش تنوع‌زیستی ادامه دارد. «به‌طور قابل توجهی کاهش ظرفیت طبیعت باعث کاهش کمک به رفاه مردم می‌شود». اگر هیچ اقدامی انجام ندهیم و این فرآیند را معکوس نکنیم، «نه تنها آینده‌ای که ما می‌خواهیم، بلکه زندگی که هم اکنون داریم را نیز از دست خواهیم داد». این هشداری است که توسط ساختار سیاسی-علمی بین دولت‌ها در مورد تنوع‌زیستی و خدمات اکوسیستم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span> (IPBES) </span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">هفته پیش داده شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">این ساختار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span> (IPBES) </span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">در سال ۲۰۱۲ با حمایت سازمان ملل تشکیل شده و در حال حاضر ۱۲۹ کشور عضو آن هستند، این ساختار با اشاره به هیأت بین‌دولتی تغییر آب و هوا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span> «IPCC </span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">برای تنوع‌زیستی» نامیده می‌شود. مأموریت این ساختار این است که به‌طور منظم خلاصه‌ای از تجزیه و تحلیل دستاوردهای موجود در مورد تنوع‌زیستی (انواع فرم‌های زندگی بر روی زمین)، در خصوص اثرات و انقراض و اقدامات احتمالی برای حفظ آن را گزارش کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">این گزارش فعلی، نتیجه کار عظیمی است که بیش از سه سال به‌طول انجامیده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>. IPBES </span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">جهان را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کرده است: آفریقا، آمریکا، آسیا و اقیانوس آرام ، اروپا و آسیای مرکزی، به جز قطب‌ها و اقیانوس‌ها. هر گزارش ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ صفحه بود که توسط بیش از ۵۵۰ کارشناس داوطلب از ۱۰۰ کشور جهان، از بیش از ۱۰ هزار نشریه علمی، از منابع دولتی و غیردولتی و دانش بومی تهیه شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">برای هر منطقه جغرافیایی، این تجزیه و تحلیل در یک گزارش با عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span> “</span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">خلاصه‌ای برای تصمیم گیرندگان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>” </span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">در چهل صفحه تهیه گردیده است که بر روی کلمه به کلمه آن مذاکره شده و توسط نمایندگان کشورهای عضو رأی داده شده است. این سند، که یک نوع توافق سیاسی است باید به عنوان مبنایی برای عمل توسط دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد</span><span dir="LTR"></span></font></b><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><b style=""><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="2"><span dir="LTR" style=""></span>.</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font size="2" style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; text-indent: -18pt;"><b><span lang="FA">در قلب بقای ما</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">به نظر می‌رسد تنوع‌زیستی و خدمات‌دهی طبیعت به انسان، برای بسیاری از ما فراتر از زندگی روزمره‌مان است. به گفته رئیس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span> IPBES</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="RTL"></span>، رابرت واتسون، هیچ چیز نمی‌تواند بیش از حقیقت باشد. تنوع‌زیستی پایه غذایی ما، آب و انرژی ماست. آن‌ها نه تنها در قلب بقای ما، بلکه در فرهنگ ما، در هویت ما و لذت زندگی ما قرار دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;"><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">این رویکرد که معیارهای خدمات‌رسانی به بشر را در نظر بگیریم، می‌تواند محدود کننده باشد، بدون توجه به این‌که بقای تنوع‌زیستی به خودی خود دارای ارزش است. اما هدفِ چهار گزارش تهیه شده این است که افکار عمومی و تصمیم‌گیرندگان را در کاهش تنوع‌زیستی به این نکته جلب کند که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span> “</span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">اقتصاد، امنیت غذایی، کیفیت زندگی و معیشت، مردم سراسر جهان را تهدید می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>“. </span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">هیچ کدام از مناطق مطالعه شده از سیر قهقرایی کاهش تنوع‌زیستی از پیش‌بینی‌های قبلی پروژه متفاوت نبودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; text-indent: -18pt;"><span lang="FA">آفریقا</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">اما آرچر محقق اهل جنوب آفریقا در این گزارش یادآوری می‌کند که “آفریقا آخرین مکان در زمین با طیف گسترده‌ای از پستانداران بزرگ است. اما هیچ‌گاه در گذشته گیاهان، ماهی‌ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران بزرگی مانند امروز وجود نداشتند که با یک‌سری از عوامل انسانی و طبیعی تهدید شوند”. حدود ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع از اراضی آفریقا تاکنون در نتیجه جنگل‌تراشی، کشاورزی ناکارآمد، بهره‌برداری بیش از حد، فعالیت‌های معدنی، گونه‌های مهاجم و گرم شدن زمین تخریب شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">این در حالی است که در مناطق روستایی معیشت ۶۲% از ساکنان به سلامت محیط طبیعی اطراف محل زندگی آن‌ها بستگی دارد و تا سال ۲۰۵۰ جمعیت این قاره دو برابر خواهد شد و به ۲٫۵ میلیارد نفر خواهد رسید. این چالش بسیار بزرگ است: در اواخر قرن برخی از گونه‌های پستانداران و پرندگان ممکن است بیش از نیمی از جمعیت خود را از دست بدهند، و تولیدات دریاچه‌ها (در ماهی‌ها) از ۲۰ تا ۳۰ درصد به‌دلیل تغییرات آب و هوا کاهش یافته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; text-indent: -18pt;"><span lang="FA">آسیا و اقیانوسیه</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">در آسیا و اقیانوسیه تنوع‌زیستی با تهدید بی‌سابقه‌ای روبروست. از رخدادهای شدید آب و هوایی تا افزایش سطح دریاها و یا گونه‌های بیگانه مهاجم، شدت گرفتن کشاورزی، ماهی‌گیری بیش از ظرفیت و از دست دادن تنوع‌زیستی و افزایش زباله و آلودگی همه تهدیدهای این منطقه هستند. علی‌رغم برخی از موفقیت‌ها در حفاظت از این اکوسیستم‌های حیاتی مناطق حفاظت‌شده دریایی در ۲۵ سال به میزان ۱۴% افزایش یافته و پوشش جنگل‌ها در آسیای شمال شرقی به میزان ۲۳% افزایش یافته است- کارشناسان نگران هستند که این موفقیت‌ها کافی نبوده و کاهش تنوع‌زیستی و خدماتی که به ۴٫۵ میلیارد نفری که در این کشورها زندگی می‌کنند، متوقف گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">امروزه، ۶۰ درصد از گیاهان آسیا تخریب شده‌اند، تقریباً ۲۵% از گونه‌های اندمیک در معرض خطر هستند و ۸۰ درصد از رودخانه‌های این ناحیه توسط زباله‌های پلاستیکی، بیش از سایر نقاط جهان آلوده هستند. اگر شیوه‌های ماهی‌گیری با همین سرعت ادامه یابد، این منطقه دیگر ذخایر ماهی را تا سال ۲۰۴۸ نخواهد داشت. تا اواسط قرن حاضر ۹۰ درصد از مرجان‌های دریایی تخریب خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; text-indent: -18pt;"><span lang="FA">آمریکا</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">در قاره آمریکا، تأثیر تغییرات اقلیمی تا اواسط قرن تشدید و تبدیل به یک عامل مهم در کاهش ظرفیت تنوع‌زیستی در نتیجه تغییر کاربری زمین خواهد شد. جمعیت گونه‌های بومی این قاره پس از استعمار اروپایی‌ها، ۳۱ درصد کاهش یافته است و این روند می تواند در اواسط قرن به ۴۰ درصد افزایش یابد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">در ارتباط با حالت اصلی خود، بیش از ۹۵ درصد از جنگل‌های بلند آمریکای شمالی، ۵۰ درصد از علف‌زارهای گرم و ۱۷ درصد از جنگل‌های آمازون در آمریکای جنوبی به چشم اندازهای تخریب شده توسط انسان تبدیل شده‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">نویسندگان گزارش یادآور می‌شوند که تاکنون “مردم محلی و جوامع بومی تنوع چندگانه‌ای را در سیستم‌های چندگانه کشاورزی و مزارع جنگلی ایجاد کرده‌اند”. اما این دانش بومی در معرض خطر نابودی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; text-indent: -18pt;"><span lang="FA">اروپا و آسیای مرکزی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">در نهایت، در اروپا و آسیای مرکزی، وضعیت به مراتب بهتر نیست: ۴۲ درصد از حیات‌وحش جانوری خشکی و گیاهان در دهه گذشته با کاهش جمعیت روبرو بوده‌اند، به‌عنوان مثال ۷۱% از ماهی‌ها و ۶۰% از دوزیستان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">اولین علت این نابودی در کشاورزی و ورود بیش از حد مواد شیمیایی کشاورزی به اکوسیستم‌ها پنهان شده است. در نتیجه، این منطقه از منابع‌طبیعی تجدید‌پذیر استفاده می‌کند و واردات گسترده‌ای از سایر نقاط جهان دارد. این گزارش هم‌چنین به نقش تغییرات اقلیمی که یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد تنوع‌زیستی در اروپا و آسیای میانه است اشاره ویژه‌ای دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">این چهار گزارش تأیید می‌کند که زمین در دوره انقراض ششم تنوع‌زیستی خود به سر می‌برد: طبق اظهارنظر دانشمندان، انقراض گونه‌ها به صد برابر از دهه ۱۹۰۰ رسیده است، یک ریتم نابرابر از زمان انقراض دایناسورها در ۶۶ میلیون سال پیش تاکنون در حال رخ دادن است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; text-indent: -18pt;"><span lang="FA">آیا امیدی وجود دارد؟</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><span dir="LTR" style=""><font size="2" color="#990000" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">دانشمندان معتقدند که اگر برای جلوگیری از این روند اقدامی انجام شود، امیدی وجود دارد. آن‌ها یادآوری می‌کنند که توسعه مناطق حفاظت‌شده، بازگرداندن اکوسیستم‌های جنگلی، محدود کردن یارانه به کشاورزان، قطع فشار بهره‌برداری بیش از ظرفیت جنگل‌ها، برای حفاظت از تنوع‌زیستی در همه سیاست‌های عمومی، افزایش آگاهی‌های عمومی و یا حمایت از تلاش‌ها برای حفاظت از محیط‌زیست می‌تواند برای مقابله با کاهش تنوع‌زیستی مفید باشد</span><span dir="LTR"></span></b></font><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="2"><b><span dir="LTR" style=""></span>.</b></font><font face="BYekan, serif" style="font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">ترجمه: شهره صدری</span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 22.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b> <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">منبع: لوموند</span></b></font></span></p> text/html 2018-03-12T16:42:23+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم فراخوان جایزه "میدُری" برای تنوع زیستی http://biodiversity.mihanblog.com/post/86 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/f322437_midorilogo.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style=""><u>جایزه میدُری</u> یک جایزه منحصر به فرد بین المللی است که به تنوع زیستی اختصاص داده شده است و با همکاری&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">بنیاد زیست محیطی&nbsp; AEON&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">و کنوانسیون تنوع زیستی سازمان یافته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">این جایزه به افرادی تعلق می گیرد که نقش برجسته ای را در امر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته اند&nbsp;</span>و هدف این است که با به نمایش در آمدن عملکرد این افراد، دیگران را به کارهای مشابه تشویق نموده، الهام بخش&nbsp;اقدامات مثبت در زمینه تنوع زیستی باشد. هدف دیگر از سازماندهی این جایزه ، بالا بردن سطح آگاهی عموم در&nbsp;<span lang="AR-SA" style="">خصوص تنوع زیستی و اهداف دهه تنوع زیستی سازمان ملل است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">جایزه میدری به صورت دو سالانه به سه نفر تعلق می گیرد که طی یک مراسم اهدای جوایز که در حاشیه کنفرانس&nbsp;</span>کشورهای عضو کنوانسیون برگزار می گردد، از این افراد تقدیر بعمل آمده و مبلغ یکصد هزار دلار آمریکا به ایشان&nbsp;اهدا می شود. این جایزه بین المللی در سال 2010 میلادی راه اندازی شده است و امسال پنجمین سالی است که این&nbsp;<span lang="AR-SA" style="">جایزه به افراد برگزیده اعطا می گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">به گفته تاکویا اوکدا رئیس بنیاد محیط زیستی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR">: AEON </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"</span><span lang="AR-SA" style="">حفاظت از تنوع زیستی زمین و مقابله با تغییرات آب و&nbsp;</span>هوایی، دو مورد از بزرگترین چالش های زمان ما است. ما امیدواریم که جایزه میدُری الهام بخش اقداماتی برای&nbsp;حل این چالش های جهانی و دستیابی به اهداف تنوع زیستی آیچی و اهداف دهه تنوع زیستی &nbsp;2020-2010 سازمان&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;"><span lang="AR-SA">ملل باشد"</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">به نقل از کریستینا پاسکا پالمر، دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی : "جایزه میدری یک جایزه بین المللی منحصر&nbsp;</span>به فرد است که متمرکز بر تنوع زیستی است و توجه عموم را به اقدامات افراد برگزیده جلب می کند. امید است که&nbsp;این جایزه باعث افزایش آگاهی عمومی در مورد نقش اساسی تنوع زیستی در رفاه بشر و راه حل هایی که تنوع&nbsp;<span lang="AR-SA" style="">زیستی برای چالش های جهانی مانند تغییرات اقلیمی ارائه می کند گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. "</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">این جایزه در ماه اکتبر سال 2018 میلادی طی مراسمی ویژه پیش از چهاردهمین کنفرانس اعضای متعاهد به&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">کنوانسیون در شهر توکیو به برگزیدگان اعطا می گردد</span><span lang="AR-SA" style="">. جهت</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;شرکت در این رویداد و نامزدی برای این جایزه ارزشمند می توانید حداکثر تا تاریخ 25 خرداد 97 (15ژوئن 2018) به سایت </span><span lang="AR-SA" style="">زیر </span><span lang="AR-SA" style="">مراجعه نمایید:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.aeon.info/ef/en/prize" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ff0000">www.aeon.info/ef/en/prize</font></a></p> text/html 2018-03-02T21:29:41+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم روز جهانی حیات وحش ۲۰۱۸ http://biodiversity.mihanblog.com/post/85 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/r09262_25505866647_5589e584b2_o.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>سوم مارس (دوازدهم اسفندماه) سالروز آغاز به کار کنوانسیون منع تجارت گونه‌های نادر گیاهی و جانوری (CITES) است و سازمان ملل متحد نیز در 29 آذرماه (20 دسامبر 2013) در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد این تصمیم را گرفته است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>در قطعنامه تصویب این روز جهانی بر ارزش ذاتی حیات وحش و کارکردهای مختلف آن شامل کارکردهای محیط زیستی، ژنتیکی، اقتصاد، اجتماعی، علمی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، زیبایی شناختی و همچنین نقش حیات وحش در توسعه پایدار و رفاه انسانی تاکید شده است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" style=""><b>شعار روز جهانی حیات وحش در سال جاری با توجه به وضعیت نگران کننده گربه سانان بشرح زیر انتخاب شده است: «گربه های بزرگ جثه: صیادن طبیعی در معرض تهدید/ امروز کاری برای کمک به حفاظت از این مخلوقات باشکوه انجام دهیم.»</b></font></div> text/html 2018-02-17T18:10:26+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم تاریخچه تکاملی و تنوع ماهیان http://biodiversity.mihanblog.com/post/84 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/h591648_article-0-0417C529000005DC-403_468x296_popup.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">ماهی ها از ابتدایی ترین مهره دارانی هستند که پا به عرصه وجود گذاشتند و امروزه با حدود 30000 گونه، بزرگترین گروه مهره دار، یعنی اندکی بیش از نصف تعداد مهره داران زنده را تشکیل می دهند و در انواع زیستگاه ها پراکنش دارند. ماهی ها تاریخ تکاملی طولانی داشته و واسطه انتقال مهره داران از آب به خشکی بوده اند. زره پوستان (</span><span dir="LTR">Ostracodermi</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)، اولین مهره داران ماهی مانند، در کامبرین و حدود 570 میلیون سال پیش ظاهر شدند. در همین دوره، عجوزه ماهیان (</span><span dir="LTR">Myxinomorphi</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و دهانگردماهیان (</span><span dir="LTR">Petromyzontomorphy</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در حدود 520 میلیون سال پیش ظاهر شدند. اولین پرتوبالگان (</span><span dir="LTR">Actinopterygii</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در اواخر سیلورین و در حدود 420 میلیون سال پیش، و اولین ماهی های غضروفی- استخوانی (</span><span dir="LTR">Chondrostei</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و استخوانی عالی (</span><span dir="LTR">Teleostei</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در همین دوره پا به عرصه وجود گذاشتند. بیشترین تنوع ماهیان در دونین صورت گرفت که به همین خاطر این دوره به (عصر ماهی ها) معروف شده است. امروزه گر چه بازماندگانی از ماهی های غضروفی و غضروفی- استخوانی همچنان دیده می شود، اما تنوع آنها نسبت به ماهی های استخوانی بسیار کم است و چه بسا برخی در معرض انقراض باشند. با این حال برخی از این ماهی ها مثل تاسماهیان یا ماهیان خاویاری، از نظر اقتصادی برای کشورهایی چون ایران، حایز اهمیت هستند. <o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="FA" style="">بر اساس رده بندی تبارشناختی، بیشتر پرتوبالگان به پستانداران نزدیکتر هستند تا به کوسه ماهی ها .&nbsp;&nbsp; با وجود این ترکیب ناهمگون،پیوستگی تباری نشان می دهند. بعضی اصطلاح ”ماهی“ را به ماهیان آرواره دار استخوانی محدود می کنند، بسیاری کوسه ماهیها، سپرماهیها و خویشاوندانشان را نیز بر این میافزایند. بعضی نیز جمجمه داران بی آرواره را نیز میافزایند. بنابراین، اصطلاح ”ماهی“ از نظر فیلوژنی یک گروه پراتباراست.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">بعضی گروهها با توصیف گونه های جدید در حال توسعه اند و بعضی دیگر بخاطر همنامی گونه ها یا انقراض در حال کاهش هستند. با وجود این، هر ساله تعداد گونه های ماهیان در حال افزایش است. تنوع ماهیهای زنده بیش از آرایه های سنگوارهای شناخته شده است و اطلاعات غنی ازسنگواره ماهیان وجود دارد. از حدود 515 خانواده ماهی های امروزی گردک ماهیان ،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Gobiidae) </span><span lang="AR-SA" style="">گاوماهیان ،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Cyprinidae) </span><span lang="AR-SA" style="">کپورماهیان که اغلب ماهی های آب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Balitoridae) </span><span lang="AR-SA" style="">و لوچ ماهیان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Cichlidae)</span><span lang="AR-SA" style="">شیرین هستند، بزرگترین خانوادهها را تشکیل میدهند و جالب این کهحدود 43 % تمام ماهیها، ماهیهای آب شیرین هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>شکل گیری فون ماهیان آبهای داخلی ایران با تشکیل و بسته شدن دریای تتیس در مرز دوره های الیگوسن-میوسن، حدود 20 تا 30 میلیون سال پیش و پس از آن حرکات کوه زایی و جدا شدن بخش مرکزی از بخش های دیگر و خشک شدن بقایای دریای تتیس، ارتباط تنگاتنگی دارد و بسیاری از گونه های بومی ایران از این طریق بوجود آمده اند.&nbsp;</b></font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2018-02-16T19:41:16+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم نقاط داغ تنوع زیستی- Biodiversity Hotspots http://biodiversity.mihanblog.com/post/83 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">کانون حساس تنوع زیستی یا "منطقه تنوع زیستی در معرض خطر" و نیز "نقاط داغ تنوع زیستی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;biodiversity hotspot</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، به هر منطقه جغرافیای زیستی دارای تنوع زیستی بالا گفته می‌شود که در معرض تهدید از سوی انسان قرار دارد. نورمن مایر درباره این موضوع دو مقاله در مجله </span><span dir="LTR">The Environmentalist</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در خلال سالهای 1988 و 1990 نو</span><span lang="AR-SA" style="">شته است و در آن کانون حساس یا نقاط داغ تنوع زیستی را «بخشهایی از زمین که دارای بیشترین و در معرض خطرترین تنوع زیستی است» معرفی کرده است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">برای کمّی کردن تعریف کانون داغ زیستی، مایر در نقشه سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style=""> تنوع زیستی، کانون حساس را جایی تعریف کرده است که دو شرط را همزمان داشته باشد: <o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">1- منطقه باید دست کم </span><span lang="FA" style="">۰</span><span lang="AR-SA" style="">٫</span><span lang="FA" style="">۵</span><span lang="AR-SA" style=""> درصد یا </span><span lang="FA" style="">۱۵۰۰</span><span lang="AR-SA" style=""> گونه از گیاهان آوندی را به عنوان فلور داشته باشد؛&nbsp;<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">2- حداقل </span><span lang="FA" style="">۷۰</span><span lang="AR-SA" style=""> درصد از پوشش گیاهی اولیه اش را از دست داده باشد.</span><span lang="AR-SA" style=""> </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">در سراسر جهان، </span><span lang="FA" style="">۳۴</span><span lang="AR-SA" style=""> منطقه واجد شرایط تحت این تعریف به عنوان «کانونهای حساس تنوع زیستی» شناخته شده‌اند و </span><span lang="FA" style="">۹</span><span lang="AR-SA" style=""> منطقه دیگر هم نامزد احتمالی هستند. این مناطق حساس، نزدیک به </span><span lang="FA" style="">۶۰</span><span lang="AR-SA" style=""> درصد از گونه های گیاهان، پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزیستان جهان را تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها گونه‌های بومی هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#cc0000"><b>طرح‌های حفاظت از کانونهای حساس<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">تنها درصد کمی از کل مساحت نقاط مهم تنوع زیستی در حال حاضر محافظت می‌شود. چندین سازمان بین‌المللی در حال فعالیت برای حفظ این مناطق هستند</span><span lang="AR-SA" style=""> که عبارتنداز:<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">صندوق مشارکت در اکوسیستم های حساس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (CEPF)</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">صندوق جهانی طبیعت</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>Birdlife International<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>Plant life International<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>Alliance for Zero Extinction<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">انجمن نشنال جغرافی یک نقشه جهان از نقاط حساس و طرح و فراداده </span><span dir="LTR">ArcView</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای نقاط داغ تنوع زیستی ایجاد کرده است که شامل گونه‌های خاص در معرض خطر انقراض جانوری است که از طرف سازمان «حفاظت بین المللی» ارائه شده است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#cc0000"><b>توزیع مناطق حساس تنوع زیستی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/f236039_Biodiversity_Hotspots.jpg" alt=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1" color="#cc0000"><b><span lang="AR-SA" style="">نقشه نقاط داغ تنوع زیستی؛ رنگ سبز پیشنهادهای اولیه و رنگ بنفش مناطق افزوده شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1" color="#cc0000"><b><span dir="LTR">جهت دیدن عکس در سایز اصلی&nbsp;&nbsp;</span></b></font><a href="http://imgurl.ir/uploads/f236039_Biodiversity_Hotspots.jpg" target="_blank" title=""><b><font color="#cc0000">اینجا</font></b>&nbsp;</a><font face="Mihan-IransansLight" size="1" color="#cc0000"><b><span dir="LTR">کلیک کنید</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="">شمال و مرکز آمریکا</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">8. </span><span dir="LTR">California Floristic Province<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>26. </span><span dir="LTR">Madrean pine-oak woodlands<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2. </span><span dir="LTR">Mesoamerica</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA" style="">آمریکای مرکزی<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="">کارائیب</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">3. جزایر کارائیب </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">آمریکای جنوبی</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">4. اطلس جنگل </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">6. </span><span dir="LTR">Cerrado<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7. </span><span dir="LTR">Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forests<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5. </span><span dir="LTR">Tumbes-Chocó-Magdalena<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1. مناطق گرمسیری آند<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style=""><font color="#006600">اروپا</font></span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>14. حوزه مدیترانه<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="">آفریقا</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">12. منطقه کیپ فلوریستیک </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">10. جنگل‌های ساحلی شرق آفریقا </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">28. </span><span dir="LTR">Eastern Afromontan<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>11. جنگلهای گینه در غرب آفریقا </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">29. شاخ آفریقا </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">9. ماداگاسکار و جزایر اقیانوس هند </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">27. </span><span dir="LTR">Maputaland-Pondoland-Albany<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>Succulent Karoo<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="">آسیای مرکزی</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>31. کوه‌های آسیای مرکزی <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="">جنوب آسیا</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">32. شرق هیمالیابا نپال </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">19. هند و برمه، هند و میانمار </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">21. گهات غربی هند</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>21. سریلانکا<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="">جنوب شرق آسیا و آسیا-اقیانوسیه</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">34. جزایر ملانزی شرقی </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">23. کالدونیای جدید </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">24. نیوزیلند </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">18. فیلیپین </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">25. پلینزی-میکرونزی </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">22. جنوب غربی استرالیا </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">16. سوندالند </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>17. والاسه آ <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="">شرق آسیا</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">33. ژاپن </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>20. کوه از جنوب غربی چین <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="">غرب آسیا</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">15. قفقاز </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>30. ایرانی-آناتولی&nbsp;</b></font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-02-16T19:26:35+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم دفاع از تنوع زیستی- Defending Biodiversity http://biodiversity.mihanblog.com/post/82 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>یکی از اصلی‌ترین مسائلی که از زبان کنشگران زیست‌محیطی می‌شنویم این است که بسیاری از گونه‌ها و انواع طبیعی سخت در خطر انقراض هستند و درنتیجه تنوع و گونه‌گونیِ طبیعت با سرعت بالایی رو به کاهش است. اما چگونه باید اثبات کنیم که گونه‌گونی و تنوع طبیعت در خطر است. با چه دلایل و شواهدی می‌توان نشان داد که خطر واقعاً جدی است؟ آیا این کار اساساً ممکن است؟<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">کتاب «دفاع از تنوع زیستی: علوم زیست‌محیطی و اخلاق» که به‌ تازگی از سوی انتشارات کمبریج منتشر شده به این پرسش‌ها می‌پردازد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/b9092_51Xbi3pPIL._SX329_BO1204203200_.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">تصور کنید یک کنشگر زیست‌محیطی هستید که به‌جد باور دارید حفاری برای نفت در زیستگاه جانوران در قطب شمال کاری نادرست است. چگونه دیگران را قانع می‌کنید که حفاری در آن زیستگاه کاری نادرست است؟ دهه‌هاست که بحث‌ها درباره‌ی ‌محیط زیست و اینکه انسان‌ها چگونه باید با آن رفتار کنند ادامه دارد. اما با این حال استدلال‌هایی که به‌نفع حفظ تنوع زیستی ارائه شده اغلب پشتوانه‌ی تجربی ندارند یا از نظر فلسفی سست هستند و به همین دلیل بسیار کم‌اثرتر از آن که باید باشند هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">کتاب پیش‌رو یک بررسیِ انتقادی است درباره‌ی استدلال‌هایی که معمولاً در پشتیبانی از حفظ تنوع زیستی ارائه می‌شود. نویسندگان این کتاب یک نظرگاه شکاکانه را به کار می‌بندند تا قوت هر استدلال را بیازمایند و نشان می‌دهند که چگونه درمورد مسائل زیست‌محیطی می‌توان شواهد علمی را در کنار استدلال فلسفی گذاشت؛ آنان از این طریق به ‌محیط‌ زیست گرایان کمک می‌کند که بهتر در بحث‌های عمومی شرکت کنند و سیاست‌گذاریِ عمومی را به‌شیوه‌ی بخردانه از دیدگاه خود بهره‌مند گردانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">این کتاب که میان‌رشته‌ای و آسان‌یاب است اثری است خواندنی برای هرکه در بحث‌ها درباره‌ی حفظ تنوع زیستی مشارکت دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">در بخشی از کتاب می‌خوانیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">«</span><span lang="AR-SA" style="">تنوع زیستی» از آن واژه‌هایی ست که معنایی به خود گرفته است فراتر از تصور کسانی که در آغاز آن را وضع کرده‌اند. «بوم‌شناسی» و «بوم‌سازگان» (اکوسیستم) دو نمونه‌ی قابل توجه دیگر از این دست واژه‌ها هستند. به‌طور معمول تصور می‌شود اصطلاح «تنوع زیستی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (biodiversity) </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>» </span><span lang="AR-SA" style="">را نخستین بار ی. اُ. ویلسون (</span><span lang="FA" style="">۱۹۸۸) </span><span lang="AR-SA" style="">به کار برد، گرچه اصطلاح «تنوع زیست‌شناختی</span><span lang="AR-SA" style="">»</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (biological diversity) </span><span lang="AR-SA" style="">پیش‌تر به کار رفته بود. تنوع زیستی در آغاز به‌طور مبهم و صرفاً دلالت می‌کرد بر «تنوع حیات». اکنون اما این اصطلاح در حلقه‌های تخصصی بوم‌شناختی و زیست‌شناسیِ حفاظت اغلب اطلاق می‌شود به تنوع در سه سطح از ساختمان بوم‌شناختی: ژن‌ها، گونه‌ها، اکوسیستم‌ها. «پیمان ملل متحد درباره‌ی تنوع زیستی» که در اجلاس ریو به سال </span><span lang="FA" style="">۱۹۹۲</span><span lang="AR-SA" style=""> امضا شد نیز همین تعریف را ارائه کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">«تنوع زیستی» به معنای تفاوت‌ها میان ارگانیسم‌های زنده است، ارگانیسم‌هایی از همه‌ی منابع از جمله منابع زمینی و دریایی و نیز اکوسیستم‌ها و هم‌تافت‌های بوم‌شناختی که این ارگانیسم‌ها را در خود دارند؛ تنوع در اینجا عبارت است از تنوع در هر گونه‌، تنوع در میان گونه‌ها، و تنوع در میان اکوسیستم‌ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">این تعریف این امتیاز را دارد که فراگیر و جامع است و همه‌ی صورت‌های حیات را در بر می‌گیرد بدون لحاظ سطح یا مقیاس آنها. پیشرفت‌های علمی در آینده ممکن است روزی صورت‌های دیگری از تنوع زیستی را هم -برای مثال، در مقیاس‌های ریزاندامی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (micro-organismal) </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" style="">و درون‌ژنومی- شناسایی کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">زیست‌شناسان تخمین می‌زنند که، در طیِ سه و نیم میلیارد سال که حیات بر روی زمین قدمت دارد، کمابیش </span><span lang="FA" style="">۴</span><span lang="AR-SA" style=""> میلیارد گونه وجود داشته و حدود </span><span lang="FA" style="">۳.۹۶</span><span lang="AR-SA" style=""> میلیارد گونه منقرض شده است. این میزان کمابیش </span><span lang="FA" style="">۹۹٪</span><span lang="AR-SA" style=""> از همه‌ی گونه‌هایی است که تا کنون وجود داشته‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">معنای این حرف این است که تقریباً هر سال یک گونه منقرض شده است. تا جایی که سرعت انقراض و سرعت گونه‌زایی در تعادل باشند، شمار گونه‌هایی که در حال حاضر در سیاره‌ی زمین موجود هستند ثابت باقی می‌ماند. البته در طیِ زمان نه سرعت انقراض هیچگاه ثابت بوده است و نه سرعت گونه‌زایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">در گذشته دقیقاً در چهار دوره سرعت انقراض بسیار بالاتر از سرعت گونه‌زایی بوده است. میزان بالای انقراض در این چهار دوره به اندازه‌ای به درازا کشیده که انقراض‌های بزرگ را موجب شده است. چنان انقراض‌های بزرگ رویدادهایی هستند که به گذشته‌های بسیار دور برمی‌گردند و آخرین‌‌شان حدود </span><span lang="FA" style="">۶۵</span><span lang="AR-SA" style=""> میلیون سال پیش بوده است. این رویدادها نه‌تنها به گذشته‌های دور برمی‌گردند بلکه مدت زمانی طولانی به درازا کشیده‌اند (شاید انقراضی که مربوط به دوره‌ی زمین‌شناختیِ کرتاسه است از این جهت یک استثنا باشد). برای نمونه، انقراضی که به دوره‌ی تریاس مربوط می‌شود در طیِ یک دوره‌ی زمانی از </span><span lang="FA" style="">۶۰۰۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style=""> سال تا </span><span lang="FA" style="">۸۳۰۰۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style=""> سال روی داد. برای اینکه طول این دوره را با یک مقایسه‌ به‌تر بفهمیم، تاریخ بشر در حدود </span><span lang="FA" style="">۳۰۰۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style=""> سال است. این انقراض‌های بزرگ همسان نبوده‌اند، اما به بیانی کلی در همه‌ی آنها زمین بیش از </span><span lang="FA" style="">۷۵٪</span><span lang="AR-SA" style=""> از گونه‌هایش را «در طیِ زمانی که از نظر زمین‌شناختی کوتاه است» از دست داده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">در حال حاضر گفته می‌شود سرعت انقراض&nbsp; </span><span lang="FA" style="">۱۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style=""> تا </span><span lang="FA" style="">۱۰۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style=""> مرتبه بالاتر از سرعت گونه‌زایی است و این امر کسانی را به این نتیجه رسانده که ما هم‌اکنون در میانه‌ی «ششمین انقراض بزرگ» قرار داریم. این نظر در میان بسیاری از کنشگران زیست‌محیطی به نگرانی‌های جدی دامن زده است. چنان عدد و رقم‌هایی به‌راستی هشداردهنده هستند اما این هم مهم است که بدانیم چگونه چنان تخمین‌هایی به دست می‌آید. روشن است که کنشگرانی که برای حفظ تنوع گونه‌ها دلنگران هستند و در این زمینه می‌کوشند لازم است با دقت و روشنیِ کافی به دیگران نشان دهند که تنوع گونه‌ها واقعاً در خطر است. بررسیِ قوت یا ضعف دلایل و شواهد برای اثبات از بین رفتن تنوع زیستی یکی از بحث‌های کتاب را شکل می‌دهد.&nbsp;&nbsp;</span></b></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-02-16T11:07:18+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم چرا از دست رفتن تنوع زیستی نگران کننده است؟ http://biodiversity.mihanblog.com/post/81 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA" style="">تنوع زیستی برای خدمات اکوسیستم ضروری است و از این رو برای سلامتی انسان حیاتی می باشد. تنوع زیستی فراتر از مقررات مربوط به رفاه مادی و معیشت است، که امنیت، انعطاف پذیری، روابط اجتماعی، بهداشت، و آزادی و انتخاب ها را شامل می شود. برخی از مردم از قرن گذشته از تبدیل اکوسیستم های طبیعی به اکوسیستم های تحت سلطه انسان و از بهره برداری تنوع زیستی بهره مند شده اند. در عین حال، این خسارت در تنوع زیستی و تغییرات مرتبط با آن در خدمات اکوسیستم سبب شده است که افراد دیگری در معرض خطر نابودی قرار گیرند و برخی از گروه های اجتماعی دیگر به فقر دچار شوند.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/v457889_4aOO7P5.jpg" alt=""><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- پیوند اصلی بین تنوع زیستی و رفاه انسان چیست؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>کارشناسان، تنوع زیستی و بسیاری از خدمات اکوسیستم را به عنوان یک عامل کلیدی و سازنده برای تعیین رفاه بشر می شناسند. یافته های کارشناسان، بطور قطع نشان میدهد که از دست دادن تنوع زیستی و بدتر شدن خدمات اکوسیستم، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به از بین رفتن بهداشت، افزایش نا امنی غذایی، افزایش آسیب پذیری، کاهش ارزش مواد، وخیم شدن روابط اجتماعی و محدودیت آزادی برای انتخاب و عمل کمک می کند.&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>این نوشتار ترجمه ای است از مقاله&nbsp;</b></font></span><font size="2" style="font-family: Arial, &quot;Nimbus Sans L&quot;, sans-serif;" color="#cc0000">Why is biodiversity loss a concern </font><font size="2" style="" face="Mihan-IransansLight"><b>و&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;">در ادامه به بررسی جنبه های مختلف کاهش و تخریب تنوع زیستی و تاثیرات سوء آن بر زندگی انسان می پردازیم.</b></p> text/html 2018-02-15T20:40:49+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم مستندهای حیات وحش "دیوید اتنبرو" در اپلیکیشن BBC Earth http://biodiversity.mihanblog.com/post/80 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/x644299_unnamed.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">به مناسبت بزرگداشت نودمین سالگرد تولد دیوید اتنبرو اپلیکیشن رایگانی منتشر </span><span lang="FA" style="">گردیده</span><span lang="AR-SA" style=""> که دارای بیش از 1000 کلیپ از کارهای او در مطالعه ی حیات وحش است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">اپلیکیشن "داستان زندگی" در گوگل استور در دسترس می باشد و شامل کلیپ هایی از نخستین کارهای او از جمله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Zoo Quest </span><span lang="AR-SA" style="">تا مجموعه های اخیر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Planet Earth </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Africa </span><span lang="AR-SA" style="">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Frozen Planet </span><span lang="AR-SA" style="">است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/883329_Capture.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">دیوید اتنبرو می گوید: شناخت و درک حیات وحش یکی از بزرگترین نعمت هایی است که انسان ها می توانند به آن دست یابند اگر اتصال خود را با طبیعت از دست بدهیم خودمان نیز نابود خواهیم شد. اپلیکیشن دیوید اتنبرو با بیش از 1000 کلیپ از کارهای او توسط</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> BBC </span><span lang="AR-SA" style="">به عنوان نخستین گرامیداشت دیجیتال او ساخته شده است و به کاربران این امکان را می دهد که هزاران حیوان، محیط و رفتار را کشف کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">اپلیکیشن </span><span dir="LTR"><font color="#990000">Attenborough's Story of Life</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></b></font><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را از لینک زیر در گوگل پلی استور می توانید دانلود کنید:</b></font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=co.uk.bbc.storyoflife&amp;hl=en" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000">لینک دانلود</font></a></p> text/html 2018-02-15T19:44:11+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم شهرهایی با بیشترین تنوع زیستی http://biodiversity.mihanblog.com/post/79 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">بشر همواره برای انتخاب محل اسکان خود جذب مناطقی شده که از تنوع طبیعی گیاهان و حیوانات برخوردارند. شهرهایی با بیشترین تنوع زیستی در برگیرنده چندین زیست‌بوم هستند که ترکیبی از زیستگاه‌های خشکی و اقیانوسی، دریاچه و کوهستان یا جنگل و ساوانا (گرم-دشت) است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>هرچند محاسبه اینکه کدام شهر در جهان از بیشترین تنوع زیستی برخوردار است، سخت است، <u><font color="#990000">سائوپائولو و مکزیکوسیتی</font></u> از بزرگترین اَبَرشهرهای جهان به حساب می‌آیند که نامزد دریافت این عنوان هستند.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">شهر سائوپائولو بین جنگل آتلانتیک در برزیل و ساوانای استوایی "سرادو" قرار گرفته که شرایطی را فراهم ساخته تا این ابرشهر به لحاظ تنوع زیستی حتی از بندر "مانائوس" در رودخانه آمازون پیشی بگیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/l561815_800x601x20100221_025.jpg.pagespeed.ic_.YRA5sUCCE0.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b style="">پارک جانورشناسی شهر سائوپائولو</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>همچنین مکزیکوسیتی در بستر دریاچه قرار گرفته جایی که صحراهای نواحی مرتفع شمالی با آتشفشان‌های جنگلی در "محور نئو-وولکانیک" مکزیک؛ منطقه کوهستانی وسیعی که در بخش مرکزی این کشور از غرب به شرق امتداد دارد، به هم وصل شده‌اند. حتی اکنون این منطقه دربردارنده دو درصد از گونه‌های جهان در محدوده شهری خود است.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style=""><u><font color="#990000">سنگاپور</font></u> که تنوع زیستی آن به دلیل تخریب در معرض تهدید است، گزینه دیگر دریافت این عنوان به حساب می‌آید. این کشور که از مالزی تا بورنئو و بالی گسترش پیدا کرده و دارای </span><span lang="FA" style="">۳۹۲</span><span lang="AR-SA" style=""> گونه پرنده است، زیست گرایی و ایجاد فضاهای سازگار با طبیعت را به بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی شهری تبدیل کرده‌ است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/x347940_G58jUfs.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">معماری شهری سازگار با محیط زیست در سنگاپور</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style=""><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">به لحاظ قانونی در برخی مناطق، توسعه‌گران به دلیل جایگزین کردن فضای سبزی که برای ساخت و ساز اشغال کرده‌اند، مسوول شناخته می‌شوند. در نتیجه این اقدامات، شهری با باغ‌بام‌ها و پارک‌های به هم پیوسته بوجود آمده و همچنین نرم‌افزار شناسایی تنوع زیستی طراحی شده که به شهروندان اجازه می‌دهد تا مشاهدات خود از گیاهان و جانوران را ثبت کنند. سنگاپور توانسته افزایش جمعیت و ساخت فضاهای سبز شهری را همزمان با هم مدیریت کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">در مقایسه با این مناطق ناحیه لندن بزرگ دارای میانگین پوشش درختی </span><span lang="FA" style="">۱۹.۵</span><span lang="AR-SA" style=""> درصدی است و این رقم در لس‌آنجلس </span><span lang="FA" style="">۱۳</span><span lang="AR-SA" style=""> درصد محاسبه شده است. همچنین چندین شهر دیگر که از تنوع زیستی خوبی برخوردارند شامل مدلین در کلمبیا، ایکیتوس در پرو، برونئی، کومینگ در چین و بمبئی است که از گزینه‌های قرار گرفتن در پنج رتبه نخست این فهرست هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">همچنین برخی از شهرها از قبیل سنگاپور، بارسلون و ملبورن به دلیل پیشگامی در تشخیص و استفاده از تنوع زیستی به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری و بخش جدایی‌ناپذیر از آسایش و رفاه شهری مورد توجه هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">کشورهای <u><font color="#990000">برزیل، کلمبیا، اندونزی، چین، مکزیک، پرو، استرالیا، هند، اکوادور و ونزوئلا </font></u>که از بیشترین تنوع زیستی برخوردارند، در مناطق استوایی یا نیمه استوایی قرار گرفته و به سرعت در حال گسترش شهرنشینی هستند. طبیعت در این مناطق کمتر در اولویت قرار دارد اما مقامات سنگاپور نشان داده‌اند که می‌توان به طور مثال از تنوع زیستی به عنوان راه‌حلی برای برخی از این مشکلات شهری بهره برد؛ در واقع تنوع زیستی بخش جدایی‌ناپذیر از زیرساخت شهری است که از سیلاب پیشگیری کرده، آلودگی هوا را از بین می‌برد و دمای هوا را متعادل می‌کند. (به این ترتیب حفظ منابع و محیط زیست طبیعی در جریان شهرسازی هم به سود طبیعت و ساکنانش و هم به سود انسان‌ها خواهد بود.)</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/w984251_capebaboon9.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">گونه های جانوری در شهر کیپ تاون</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style=""><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">بررسی‌ها نشان می‌دهد "<u><font color="#990000">کیپ تاون</font></u>" در آفریقای جنوبی یکی از مناطق شهری با بیشترین تنوع زیستی در جهان است. کیپ غربی شامل </span><span lang="FA" style="">۵۰</span><span lang="AR-SA" style=""> درصد تمامی گونه‌های پستاندار در آفریقای جنوبی است. هرچند واقعیت این است که تنوع زیستی در این منطقه در معرض تهدید است. همچنین با افزایش </span><span lang="FA" style="">۳۰</span><span lang="AR-SA" style=""> درصدی جمعیت انسان‌ها در این منطقه از سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۱</span><span lang="AR-SA" style=""> میلادی، </span><span lang="FA" style="">۳۱۸</span><span lang="AR-SA" style=""> گونه گیاهی، </span><span lang="FA" style="">۲۲</span><span lang="AR-SA" style=""> گونه پرنده و </span><span lang="FA" style="">۲۴</span><span lang="AR-SA" style=""> گونه حیوان دیگر در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#cc0000"><b>منبع: ایسنا</b></font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-02-12T12:42:28+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم دانلود کتاب "شیوه نامه کاربردی مدیریتی- مدیریت تنوع زیستی تالاب ها" http://biodiversity.mihanblog.com/post/78 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/e660084____-____.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8319227350/imp_biom_prod_gud_2011.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>لینک دانلود</b></font></a></div> text/html 2018-02-12T12:38:39+01:00 biodiversity.mihanblog.com شهرام صمدی خادم اینفوگرافی اهمیت بقای تنوع زیستی برای بقای انسان http://biodiversity.mihanblog.com/post/77 <div style="text-align: center;"><a href="http://imgurl.ir/uploads/g705827_146393095566180830.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/g705827_146393095566180830.jpg" alt=""></a></div>